501-595-758 biuro@gutowska.pl

Do pobrania

Na naszej stronie możesz znaleźć wzory dokumentów, pism, umów przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

FORMULARZE PODATKOWE

FORMULARZE PIT – Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – PIT → [TUTAJ]

FORMULARZE CIT – Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – CIT → [TUTAJ]

FORMULARZE VAT – Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – VAT → [TUTAJ]

 

DEKLARACJE ZUS

ZUS DRAformularz aktywny

ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach → formularz aktywny

ZUS RSA – Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek → formularz aktywny

ZUS RZA – Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne → formularz aktywny

ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej  → formularz aktywny

ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek → formularz aktywny

ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej → formularz aktywny

ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek → formularz aktywny

ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej → formularz aktywny

ZUS ZSWA – Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze → formularz aktywny

ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej → formularz aktywny

ZUS ZWPA – Wyrejestrowanie płatnika składek → formularz aktywny

ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń → formularz aktywny

ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych  → formularz aktywny

 

pieczatka2