501-595-758 biuro@gutowska.pl

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Świadectwo pracy zawiera najistotniejsze informacje na temat przebiegu wygasłego stosunku pracy, takie jak między innymi:

  • okres wykonywanej pracy,
  • rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanych stanowisk pracy
  • sposobu ustania stosunku pracy,
  • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
  • informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Kopia świadectwa pracy przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Co ważne, świadectwo pracy nie może zawierać w sobie żadnych elementów oceniających pracownika.

POBIERZ DRUK ŚWIADECTWA PRACY

PRZEJDŹ DO INNYCH UMÓW/DRUKÓW → [tutaj]