501-595-758 biuro@gutowska.pl

Ważna informacja dla wszystkich tych podatników, którzy otrzymali niesatysfakcjonującą interpretację indywidualną. 1 czerwca 2017 r. zmienia polskie prawo w zakresie zaskarżania interpretacji indywidualnych. Od początku czerwca podatnik niezgadzający się z wydaną interpretacją indywidualną powinien wnieść od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Od 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie przepisy z noweli ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Według nowych przepisów zlikwidowany zostanie obowiązek wezwania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od 1 czerwca podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją indywidualną, powinien od razu wnieść skargę do WSA. Skargę należy wnieść za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od daty doręczenia indywidualnej interpretacji podatkowej. Natomiast dyrektor KIS będzie mógł w ciągu kolejnych 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając przy tym złożoną skargę do sądu administracyjnego.

Przypominamy, że o wydanie interpretacji indywidualnej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mogą zwracać się podatnicy, którzy mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą powodować konsekwencje podatkowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów