501-595-758 biuro@gutowska.pl

Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce wstrzymały nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i innych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Jest to efektem uchylenia przez ministerstwo rozporządzeń, które regulowały zasady przyznawania tejże pomocy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej uchyliło dwa rozporządzenia, które regulowały zasady przyznawania pomocy bezrobotnym ponieważ pewne zapisy tych rozporządzeń były sprzeczne z przyjętą w tym roku ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Resort uchylił dwa rozporządzenia z 2012 roku, które regulowały zasady refundowania wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracownika skierowanego przez PUP oraz zasady przyznawania dofinansowania na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej, a także na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


Biuro rachunkowe Urszuli Gutowskiej zachęca firmy z Mławy i powiatu mławskiego, a także – w ramach księgowości przez internet – do skorzystania z usług rachunkowych dla firm. Zobacz ofertę >>> Biuro rachunkowe Mława


Mimo uchylenia obu rozporządzeń z 2012 roku jak dotąd nie doczekaliśmy się nowych przepisów wykonawczych, które regulowałyby nowe zasady przyznawania pomocy bezrobotnym, w wyniku czego Urzędy Pracy zmuszone są do wstrzymania – do czasu ustanowienia nowych rozporządzeń przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej – naboru i rozpatrywania wniosków.

 

Źródło regionfan.pl