501-595-758 biuro@gutowska.pl

Jeden ze sztandarowych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości skierowanych do drobnych przedsiębiorców wisi na włosku. Według medialnych doniesień program „Małe przychody – mały ZUS”, który miał obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku nie zostanie wprowadzony w najbliższym czasie. Firmy o niskich przychodach zapłacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2019 roku.

Program „Małe przychody – mały ZUS” według wcześniejszych zapowiedzi miał wejść w życie od stycznia 2018 roku. Składki przedsiębiorców miały być wyliczane na nowych zasadach: za każde 200 zł przychodu przedsiębiorca miał płacić 32 zł składki na ubezpieczenia społeczne. W chwili obecnej jednak pod dużym znakiem zapytania stoi nie tylko termin wejścia w życie nowego prawa, ale także sam kształt nowych rozwiązań.

W tym miesiącu media doniosły o zastrzeżeniach ZUS wobec nowego prawa. Zastrzeżenia dotyczyły głównie terminu wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które według ZUS były niemożliwe do wprowadzenia w życie ze względu na konieczność stworzenia nowych systemów komputerowych ZUS, na które potrzeba co najmniej 9 miesięcy od chwili uchwalenia prawa. Choćby ze względu na to termin 1 stycznia 2018 jest nierealny.

Ale to nie wszystko. Według najnowszych doniesień zmiany mają dotyczyć nie tylko terminu wejścia w życie nowego prawa, ale także samego kształtu naliczania składek. Jak się dowiadujemy obecnie rząd pracuje nad innymi rozwiązaniami, m. in. zamiast minimalnej stawki 32 zł wprowadzona ma być stawka minimalna w wysokości 170 zł. Nie jest też do końca jasne, czy składki będą uzależnione od przychodu czy od dochodu firm.

W wywiadzie udzielonym serwisowi Superbiz.se.pl przez Jadwigę Emilewicz, wiceminister rozwoju, prace nad nowymi rozwiązaniami trwają, ale jeśli nie zakończą się przed wakacjami sejmowymi, realnym terminem wejścia w życie nowych rozwiązań będzie dopiero 1 styczeń 2019 roku.

Okazuje się, że „mały ZUS” wcale nie koniecznie będzie taki mały jak wcześniej mówiono, a termin wprowadzenia prawa, a także sam kształt nowych przepisów jest na chwilę obecną wielką niewiadomą.

Źródła: Superbiz.se.pl  tvn24bis.pl