501-595-758 biuro@gutowska.pl

Od nowego roku szkolnego Powiatowy Urząd Pracy w Mławie planuje cykl spotkań w szkołach z Mławy i powiatu mławskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w nowym roku szkolnym planuje organizację cyklicznych szkoleń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkoły wyższej z Mławy i powiatu mławskiego. Pierwsze spotkania z dziećmi i młodzieżą mają się odbyć już we wrześniu 2017.


Dobre biuro rachunkowe w Mławie >> Sprawdź ofertę


W trakcie szkoleń pracownicy PUP w Mławie będą prezentować uczniom podstawowe zadania urzędu pracy, a w szczególności te zadania, które są skierowane do osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Celem spotkań pracowników PUP z uczniami ma być także swego rodzaju doradztwo zawodowe. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w trakcie spotkań będą zapoznawać uczniów ze skutecznymi metodami aktywnego poszukiwania pracy oraz przybliżą uczniom strukturę lokalnego rynku pracy z naciskiem na obecne i prognozowane zawody deficytowe na naszym mławskim rynku pracy oraz przedstawią możliwość dalszego kształcenia zgodnie z obecnymi trendami w systemie edukacji.

Więcej informacji na temat szkoleń można zasięgnąć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie znajdującym się przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie.

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie