501-595-758 biuro@gutowska.pl

Ministerstwo Finansów przestrzega podatników podatku od towarów i usług przed niewłaściwym określaniem podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych jako zestawy.

Ministerstwo Finansów przypomina, że manipulowanie podstawą opodatkowania produktów, które sprzedawane są w zestawach,mające na celu wyłącznie obniżenie wartości podatku VAT jest niezgodne z prawem i grozi konsekwencjami prawnymi. MF stara się jednocześnie nakłonić firmy stosujące niedozwoloną optymalizację podatkową do dokonania zawczasu odpowiednich korekt deklaracji podatkowych.

W jaki sposób prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania przy sprzedaży tzw. zestawów?

MF podkreśla, że sama sprzedaż produktów połączonych w zestawy jest zgodna z prawem, o ile w jej trakcie nie następuje manipulowanie podstawą opodatkowania. W interpretacji ministerstwa właściwe postępowanie jest wówczas, gdy ceny poszczególnych produktów sprzedawanych w zestawach zostają obniżone w sposób do siebie proporcjonalny.

Przykładowo – jeśli kawiarnia posiada w menu kawę w cenie 10 zł brutto (stawka VAT – 23%) i ciastka w cenie także 10 zł (stawka VAT – 8%), to sprzedając zestaw składający się z kawy i ciastka w cenie 16 zł brutto powinna ceny poszczególnych produktów w zestawie skalkulować w taki sposób, aby ceny obu produktów były obniżone o ten sam wskaźnik procentowy. W omawianym przykładzie poszczególne produkty zestawu powinny kosztować po 8 zł brutto. Analogicznie, niewłaściwe będzie skalkulowanie cen w taki sposób, że kawa z zestawu kosztowałaby 6 zł brutto, a ciastko 10 zł brutto.

Co jeśli masz wątpliwości co do obliczenia podstawy opodatkowania

W przypadku wątpliwości związanych z obliczeniem podstawy opodatkowania najbezpieczniej będzie zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanych pracowników urzędów skarbowych. Dobrym pomysłem jest także, prowadząc działalność gospodarczą, korzystać na co dzień z fachowego doradztwa podatkowego bądź usług profesjonalnego biura rachunkowego.

 

 


Źródło: KsięgowiPrzyszlosci.pl