501-595-758 biuro@gutowska.pl

Biuro rachunkowe Urszuli Gutowskiej przypomina, że od 1 stycznia 2018 składki ZUS płacimy wyłącznie na swoje indywidualne konto w ZUS.

Przypominamy, że 31 grudnia 2017 roku zamknięte zostaną stare rachunki ZUS, na które dotychczas przelewane były składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia płatnicy składek zobowiązani są opłacać je na swoje indywidualne konto w ZUS.

Do końca roku każdy płatnik składek powinien był otrzymać od ZUS pismo z numerem indywidualnego numeru konta bankowego, na który wpłacać będzie wszystkie wymagane składki, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli dotychczas nie dotarło do ciebie pismo z numerem indywidualnego rachunku bankowego w ZUS udaj się do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Mławie ZUS mieści się przy ul. Padlewskiego 29/31) lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (numer telefonu: 022 560 16 00).

W jaki sposób płacić składki na ZUS od 1 stycznia 2018?

Od 1 stycznia 2018 roku, czyli z chwilą wejścia w życie przepisów usprawniających proces opłacania składek ZUS, wszystkie należne składki płacimy na własny, indywidualny rachunek w ZUS. Zamiast więc dwóch, trzech lub więcej przelewów w miesiącu robimy jeden, na który wpłacamy zsumowaną kwotę wszystkich należnych składek ZUS. Składki te zostaną potem rozdzielone na odpowiednie fundusze już przez sam ZUS.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2018 przestają działać stare konta bankowe ZUS-u, więc na swoje indywidualne konto wpłacamy także  zaległe składki, jeśli oczywiście takie posiadamy. Warto też zwrócić uwagę na to, że kwoty wpłacane na indywidualne konto w ZUS w pierwszej kolejności pokrywać będą ewentualne zaległe zobowiązania wobec ZUS-u.

 


Źródło: ZUS