501-595-758 biuro@gutowska.pl

Już 27 kwietnia 2017 w Mławskiej Hali Sportowej odbędzie się kolejna odsłona Mławskich Targów Pracy. Firmy mogą przesyłać kwestionariusze zgłoszeniowe do 24 kwietnia włącznie.

VII Mławskie Targi Pracy odbędą się 27 kwietnia w godzinach 10-13 w Mławskiej Hali Sportowej przy ulicy Piłsudskiego 33. Targi Pracy to dla przedsiębiorców możliwość zaprezentowania własnej firmy oraz bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracownikami. Udział w Targach stwarza ponadto możliwość nawiązania współpracy z przedstawicielami firm z różnych branż, organizacji i instytucji, a także konsultacji z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz instytucji otoczenia biznesu. Udział w targach jest bezpłatny, a organizator zapewnia firmom biorącym udział w Targach udostępnienie stoiska, kawę i herbatę.

Firmy, które chcą wziąć udział w Targach powinny przesłać do Urzędu Pracy w Mławie kwestionariusz zgłoszeniowy. Wypełniony kwestionariusz, który można pobrać tutaj, można wysłać pocztą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w pokoju 124 Urzędu Pracy w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 r. Organizatorzy zastrzegają, że liczba miejsc jest ograniczona, a więc firmom, które są zdecydowane na udział w konferencji zaleca się odpowiednio wczesne przesłanie kwestionariusza.

Patronat honorowy nad Mławskimi Targami Pracy objął Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski.

Źródło: Urząd Pracy w Mławie