501-595-758 biuro@gutowska.pl

Resort finansów przygotowuje nową Ordynację podatkową. Opracowywany projekt zawiera w sumie ponad 140 różnych zmian w zakresie prawa podatkowego.

Nowa Ordynacja podatkowa, nad którą pracuje obecnie ministerstwo finansów, składać się będzie z 687 artykułów, które wprowadzą prawdziwą rewolucję w polskim prawie podatkowym. Według obecnych informacji nowa Ordynacja podatkowa przyniesie zmianę ponad 140 przepisów prawa podatkowego. Według założeń rządu nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany przepisów, które będą rezultatem wprowadzenia nowej Ordynacji podatkowej, dotkną – między innymi – takich obszarów jak:

  • terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia
  • regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych,
  • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika,
  • katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika,
  • regulacji dotyczących pełnomocnictw,
  • tzw. czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy podatkowe,
  • skrócenie do 3 lat obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej do rozliczeń PIT,
  • stosowania środków komunikacji elektronicznej,
  • dokonywania korekty deklaracji w trakcie trwania postępowania podatkowego,
  • wprowadzenie możliwości uregulowania podatku za innego podatnika.

 

 


Źródło: Księgowi Przyszłości