501-595-758 biuro@gutowska.pl

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie trwa nabór wniosków o przyznanie refundacji za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia.

Za Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego przyznawana będzie na okres 12 miesięcy. PUP w Mławie informuje ponadto, że refundacja kosztów poniesionych w 2017 r. dokonywana będzie w roku 2018.

Wnioski o refundację składać można w nieprzekraczalnym terminie 29 września 2017 roku (piątek) w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00). Aktualnie obowiązujący formularz wnioski znajdziesz tutaj.

Zachęcamy przedsiębiorców z Mławy i powiatu mławskiego do skorzystania z tej formy wsparcia. Bliższych informacji na temat projektu udzielają pracownicy PUP Mława (w siedzibie urzędu – pokój 120 na pierwszym piętrze lub telefonicznie: 023 655-19-96 wew. 314).

 


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie