501-595-758 biuro@gutowska.pl

PKPiR

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

  1. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
  2. Obsługa online lub tradycyjna
  3. Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  4. rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  5. Rozliczanie podatku VAT obejmuje prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT 7K
  6. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/ importu towarów i usług obejmuje wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie dokumentów celnych
  7. Prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczenie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń
  8. Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych

CENNIK USŁUG

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – bez VAT

Ilość dokumentów Miesięczna opłata za abonament
Do 20 dokumentów 100,00 zł
Do 50 dokumentów 150,00 zł
Do 80 dokumentów 200,00 zł
Do 110 dokumentów 250,00 zł
Do 140 dokumentów 300,00 zł
Powyżej 140 dokumentów Od 350,00 zł do uzgodnienia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z podatkiem VAT

Ilość dokumentów Miesięczna opłata za abonament
Do 20 dokumentów 150,00 zł
Do 50 dokumentów 200,00zł
Do 80 dokumentów 250,00 zł
Do 110 dokumentów 300,00zł
Do 140 dokumentów 350,00 zł
Powyżej 140 dokumentów Od 400,00 zł do uzgodnienia

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu:

  • Wysyłka deklaracji pocztą (polecony) – 6,00 zł
  • Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę – 50,00 zł

Zobacz cennik, regulamin i zasady współpracy → pobierz (plik .pdf – 173 KB)

 Pieczątka - biuro rachunkowe mława