501-595-758 biuro@gutowska.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie refundacji za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia.

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców z Mławy, którzy zamierzają w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie w swoich firmach. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie poinformował na swojej stronie internetowej, że właśnie trwa nabór wniosków o przyznanie refundacji za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą tylko do końca czerwca. Warunkiem przyznania refundacji jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji oraz niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Przedsiębiorcy mogą starać się o zawarcie umowy z PUP w Mławie o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez PUP bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja może objąć okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów podpisanych w roku 2017 refundacja kosztów poniesionych w roku 2017 odbywać się będzie dopiero od roku 2018.

Zainteresowani przedsiębiorcy wnioski o refundacje mogą składać w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7 (sekretariat pokój nr 101, godz. 8.00 – 16.00). Bliższych informacji można uzyskać w PUP Mława, w pokoju 120 (I piętro) lub pod nr. tel. 023 655-19-96 wew. 314.

Wzór wniosku pobierz TUTAJ

Źródło: PUP Mława