501-595-758 biuro@gutowska.pl

Urząd Skarbowy w Mławie w listopadzie przeprowadzi szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców. Szkolenia odbywać się będą w każdy wtorek listopada.

„Wtorki z JPK” – pod takim hasłem odbywają się szkolenia dla mikroprzedsiębiorców organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. W ramach akcji, we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce przeprowadzone zostaną zostaną szkolenia z JPK. Szkolenia odbywać się będą w każdy wtorek listopada o godz. 14.00. W Mławie szkolenia odbywać się będą na terenie mławskiego Urzędu Skarbowego. Najbliższe szkolenie odbędzie się 14 listopada. Kolejne – odpowiednio – 21 oraz 28 listopada 2017.

Szkolenia z JPK

Wtorki z JPK – szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców; źródło: Urząd Skarbowy w Mławie

Szkolenia z JPK przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców, czyli grupy, która od 1 stycznia 2018 dołączy do grona firm, które posiadają obowiązek comiesięcznego przesyłania do urzędów skarbowych Jednolitego Pliku Kontrolnego. Małe, średnie i duże firmy obowiązek ten nabyły już w latach 2016-17. Mikroprzedsiębiorcy są więc ostatnią grupą firm, które obejmie obowiązek przesyłania JPK. Przypominamy, ze mikroprzedsiębiorstwo jest firmą zatrudniającą maksymalnie do 10 osób, której obrót netto nie przekracza 2 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 milionów euro.


URZĄD SKARBOWY MŁAWA – zobacz najnowsze informacje tutaj

W sumie od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania JPK_VAT obejmie około półtora miliona nowych firm – mikroprzedsiębiorców, którzy są jednocześnie płatnikami podatku VAT. Firmy te od 1 stycznia będą miały obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

 


Źródło: Urząd Skarbowy w Mławie