501-595-758 biuro@gutowska.pl

W roku 2018 przedsiębiorców czeka tradycyjna podwyżka składek ZUS. W roku 2018 przedsiębiorcy zapłacą o około 5 procent więcej na obowiązkowe składki ZUS. Wzrost kwot dotyczy zarówno nowych przedsiębiorców (płacących tzw. mały ZUS – wzrost składek w 2018 roku o 5%) i przedsiębiorców płacących składki na zasadach ogólnych (tzw. duży ZUS, pełny ZUS – wzrost składek o 4.2%).

Rządowi nie udało się wprowadzić w tym roku obiecanego uzależnienia wysokości składek od osiąganego przychodu. W roku 2018 składki ZUS przedsiębiorców będą płacone więc na starych zasadach, a ich wysokość uzależniona będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm), prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne dla firm działających na rynku ponad 24 miesiące) oraz od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku 2017 (w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne).

Składki na ZUS przedsiębiorców 2018

Składki na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm (mały ZUS):

  • 200,16 zł (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym)

  • 184,72 zł (bez ubezpieczenia chorobowego)

Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, czyli rozliczających się na zasadach ogólnych:

  • 846,91 zł (ubezpieczenie społeczne łącznie z ubezpieczeniem chorobowym)

  • 781,60 zł (bez ubezpieczenia chorobowego)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2018 roku

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w roku 2018 uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku 2017 i wynoszą 319,94 zł (z czego do odliczenia od podatku 275,51 zł)

 


Źródło: zus.pox.pl