501-595-758 biuro@gutowska.pl

Księgi Handlowe

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

 1. Prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
 2. Obsługa online lub tradycyjna
 3. Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 4. Rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 5. Rozliczanie podatku VAT obejmuje prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT 7K
 6. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/ importu towarów i usług obejmuje wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie dokumentów celnych
 7. Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat

Księgi Handlowe – bez VAT

Ilość dokumentów Miesięczna opłata za abonament
Do 20 dokumentów 300,00 zł
Do 50 dokumentów 450,00 zł
Do 80 dokumentów 600,00 zł
Do 110 dokumentów 800,00 zł
Do 140 dokumentów 1000,00 zł
Powyżej 140 dokumentów Od 1200,00 zł do uzgodnienia

 

Księgi Handlowe z podatkiem VAT

Ilość dokumentów Miesięczna opłata za abonament
Do 20 dokumentów 500,00 zł
Do 50 dokumentów 700,00zł
Do 80 dokumentów 1000,00 zł
Do 110 dokumentów 1300,00zł
Do 140 dokumentów 1500,00 zł
Powyżej 140 dokumentów Od 1800,00 zł do uzgodnienia

 

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu:

 • Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) – cena równa abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego
 • Sporządzenie raportu kasowego (opłata za jedną pozycję w raporcie) – 1,00 zł
 • Sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (opłata za jeden dokument) -15,00 zł
 • Wysyłka deklaracji pocztą (polecony) – 6,00 zł
 • Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę – 150,00 zł
 • Korekta w zakresie rozliczenia, jeśli dotyczy tylko rejestru VAT – 100,00 zł

Zobacz cennik, regulamin i zasady współpracy → pobierz (plik .pdf – 190 KB)

 

Pieczątka - biuro rachunkowe mława