501-595-758 biuro@gutowska.pl

Umowa zlecenia jest jedną z najpopularniejszych umów zawieranych przez pracodawców.

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie Cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem tej umowy jest odpłatne lub nieodpłatne wykonanie określonej czynności prawnej.

Stronami umowy zlecenia mogą być zarówno osoby fizyczne i osoby prawne (posiadające zdolność do czynności prawnych). Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca (podmiot zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorca (wykonującym zlecenie).

Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania, co oznacza, że w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca na rzecz zleceniodawcy (a nie rezultat pracy – jak w umowie o dzieło), a więc wynagrodzenie z wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia przysługuje już za samo „staranne wykonanie pracy”, nie zaś za jego rezultat.

POBIERZ DRUK UMOWY ZLECENIA