501-595-758 biuro@gutowska.pl

Rachunek do umowy zlecenia jest wystawiany przez zleceniobiorcę (osobę wykonującą czynności wynikające z umowy) i dostarczany zleceniodawcy (podmiotowi na rzecz którego czynności są wykonywane).

Rachunek do umowy zlecenia jest dokumentem na podstawie którego zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie zlecenia.

 

POBIERZ DRUK RACHUNKU DO UMOWY ZLECENIA

PRZEJDŹ DO INNYCH UMÓW/DRUKÓW → [tutaj]