501-595-758 biuro@gutowska.pl

Urząd Skarbowy w Mławie przypomina przedsiębiorcom, że dzisiaj, tj. w dniu 27 lutego 2017 roku, mija termin przesyłania pliku JPK VAT.

Urząd Skarbowy w Mławie przypomina, że dzisiaj mija termin przesyłania pliku JPK VAT za styczeń 2017 roku. Od tego roku obowiązek ten po raz pierwszy obejmie średnie i małe firmy. Duże firmy swoje zestawienie zakupów i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego muszą przesyłać już od zeszłego roku. Obowiązek przesyłania JPK VAT od przyszłego, 2018, roku obejmie także mikro firmy.

JPK VAT terminy przesyłania deklaracji

Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) należy przesyłać – zawsze za miesiąc poprzedni – najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu podatkowym. W lutym 2017 r. termin ten – ze względu na to, że upływał w dzień wolny od pracy (sobota) – przesunięty został na pierwszy dzień pracujący przypadający po 25 lutego, czyli na dzień 27 lutego 2017.

Małe i średnie firmy – czyli jakie?

Od roku 2017 obowiązek przesyłania pliku JPK VAT oprócz dużych firm objął także firmy małe i średnie, czyi firmy, które w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniały średniorocznie 10 lub więcej pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości co najmniej równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat osiągnęły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro.

JPK VAT dla mikro przedsiębiorców – od 1 stycznia 2018

Obowiązek przesyłania pliku JPK VAT od 1 stycznia 2018 roku obejmie także mikroprzedsiębiorców,  a więc firmy, które w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

.