501-595-758 biuro@gutowska.pl

Od stycznia 2016 roku przedsiębiorców obowiązują nowe, wyższe składki ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Znana jest już wysokość składki zdrowotnej na 2016 r., przedstawiamy zatem aktualne wysokości składek ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2016 dla przedsiębiorców oraz nowych przedsiębiorców.

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2016 roku wyniosą w sumie miesięcznie 1121,52 zł:

  • ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 772,96 zł (składka emerytalna 474,92 zł + składka rentowa 194,64 zł + składka wypadkowa 43,79 zł + składka chorobowa 59,61 zł)
  • ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 713,35 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł (do odliczenia 248,82 zł)
  • Fundusz Pracy: 59, 61 zł

Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2016 roku dadzą miesięczny koszt 465,28 zł:

  • ubezpieczenie społeczne z chorobowym: 176,33 zł (składka emerytalna 108,34 zł + składka rentowa 44,40 zł + składka wypadkowa 9,99 zł + składka chorobowa 13,60 zł)
  • ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 162,73 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł (do odliczenia 248,82 zł)
  • Fundusz Pracy: –

ZUS składkiWzrost składek na ubezpieczenie społeczne ZUS w 2016 roku wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku dłużej niż dwa lata. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w tym roku 1850 zł (w 2015 r. było to 1750 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).

Podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne na 2016 rok dla przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż dwa lata stanowi 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2433 zł, natomiast dla nowych przedsiębiorców – 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 555 zł.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w  2016 roku stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2016 roku wyniesie zatem 3210,60 zł.

Źródło: zus.pox.pl