501-595-758 biuro@gutowska.pl

W roku 2017 przedsiębiorców czeka kolejna podwyżka składek ZUS. W najbliższym roku przedsiębiorcy zapłacą o około 5 procent więcej na obowiązkowe składki ZUS. Wzrost kwot dotyczy zarówno nowych przedsiębiorców (płacących tzw. mały ZUS) i przedsiębiorców płacących składki na zasadach ogólnych (tzw. duży ZUS, pełny ZUS).

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia – w przypadku składek dla nowych firm („mały ZUS”) lub prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku pozostałych działalności. Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą uzależnione są od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

Składki na ZUS przedsiębiorców 2017

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie, które wynosić będzie 2000 zł, co oznacza wzrost o 150 zł w porównaniu z rokiem 2016. Oznacza to wzrost miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm o około 15 zł. Tzw. nowe firmy w roku 2017 będą odprowadzać do ZUS składki w wysokości:

  • 190,62 zł (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym)

  • 175,92 zł (bez ubezpieczenia chorobowego)

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, czyli rozliczających się na zasadach ogólnych w roku 2017 wzrosną o około 40 zł i wyniosą:

  • 812,61 zł ubezpieczenie społeczne łącznie z ubezpieczeniem chorobowym

  • 749,94 zł bez ubezpieczenia chorobowego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2017 roku

Obecnie nie znamy jeszcze wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w roku 2017. Jej wysokość poznamy w styczniu 2017 po obliczeniu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku 2016. Można być jednak pewnym, że w roku 2017 wzrosną także składki na ubezpieczenie zdrowotne i będą wynosić ok. 300 zł.

Źródło: zus.pox.pl