501-595-758 biuro@gutowska.pl

„Tradycyjnie” – jak co roku – w przyszłym roku przedsiębiorców czeka podwyżka składek ZUS. Więcej zapłacą zarówno nowi przedsiębiorcy (tzw. mały ZUS) jak i przedsiębiorcy płacący pełne składki (duży ZUS, pełny ZUS).

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm, tzw. „mały ZUS”), prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych, tzw. „duży ZUS”) oraz przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego (ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców).

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2016 roku

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2016 roku wzrośnie – w porównaniu z rokiem 2015 – o 100 zł i wyniesie w nowym roku 1850 zł. W związku z tym wzrośnie o blisko 10 zł miesięczna składka na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm i będzie wynosić:

  • 176.33 zł (łącznie z ubezpieczeniem wypadkowym)
  • 162.73 zł (bez ubezpieczenia wypadkowego)

Składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach ogólnych (dla firm o stażu większym niż dwa lata) w nowym roku wyniosą:

  • 772.96 zł ubezpieczenie społeczne łącznie z ubezpieczeniem chorobowym
  • 713.35 zł bez ubezpieczenia chorobowego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2016 roku

Nie jest znana na chwilę dzisiejszą wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na rok 2016 (wysokość składki zdrowotnej będzie znana w styczniu 2016 roku).  Można jednak przewidywać, iż składka zdrowotna  w 2016 roku wzrośnie do ok. 295-300 zł.