501-595-758 biuro@gutowska.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie (PUP Mława) zaprasza bezrobotnych z Powiatu Mławskiego na warsztaty przedsiębiorczości. Zgłoszenia tylko do 20 lutego!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie wspólnie ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, LGD „Północne Mazowsze” i Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie zaprasza bezrobotnych, osoby nieaktywne zawodowo oraz innych mieszkańców powiatu mławskiego zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej na warsztaty przedsiębiorczości. Zgłoszenia przyjmowane są w PUP Mława. Zgłaszać się można osobiście (pok. 208 lub 211) lub telefonicznie: 23 654 3918, 23 672 1379,  23 671 1202,  23 673 0731. Termin zgłoszeń mija w poniedziałek 20.02.2017. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Uwaga! Warsztaty przeznaczone są dla osób z powiatu mławskiego z wyłączeniem mieszkańców miasta Mława!

Czterodniowe warsztaty dla przedsiębiorczych odbędą się w dniach 28 luty – 1 marca 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie (ul. Wyspiańskiego 7 – sala Centrum Aktywizacji Zawodowej). W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli, między innymi:

  • zbadać swoje predyspozycje do prowadzenia firmy
  • poznać zasady ubiegania się o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej
  • nauczyć się przygotowywać biznesplan
  • poznać możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwój firmy.

Biuro rachunkowe Urszuli Gutowskiej zachęca do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w warsztatach.

Źródło: PUP Mława