501-595-758 biuro@gutowska.pl

Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest już powszechną metodą, która zdecydowanie ułatwia i przyspiesza komunikację przedsiębiorców z urzędami. Należy jednak pamiętać o tym, że aby dokumenty elektroniczne były ważne, muszą zostać przez przedsiębiorców podpisane odpowiednim podpisem elektronicznym (e-podpisem).

Wyróżnia się dwa rodzaje podpisów elektronicznych (e-podpisów):

  • podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • bezpieczny podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego – wejdź TUTAJ. Wymaga to w dalszej kolejności potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o założenie profilu zaufanego w jednym z punktów potwierdzania profili zaufanych (np. w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w urzędzie skarbowym). Profil zaufany jest zakładany bezpośrednio po poprawnym zakończeniu potwierdzenia. Złożenie podpisu odbywa się w środowisku ePUAP. Podczas składania podpisu ePUAP przesyła pocztą elektroniczną lub SMS-em kod autoryzacyjny, który należy przenieść do pola dialogowego usługi składania e-podpisu.

Podpis elektroniczny ePUAP – już jutro wyłączenie autoryzacji e-mail | Gutowska.PL

Przedsiębiorcy mogą używać podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w komunikacji z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Inne osoby/ podmioty mogą go nie akceptować. Tego podpisu nie stosuje się np. przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w sytuacjach, w których przepisy szczegółowe wymagają innego sposobu potwierdzenia tożsamości podpisującego – uwierzytelnienia.

Bezpieczny podpis elektroniczny (kwalifikowany) jest powszechnie honorowany przez wszystkie podmioty w kraju i za granicą. Można go użyć w każdej sprawie, bez potrzeby wcześniejszej akceptacji, np. przez strony podpisujące umowę biznesową.

Aby móc składać bezpieczny podpis elektroniczny, należy wcześniej w organizacji powszechnego zaufania – kwalifikowanym centrum kwalifikacjizakupić odpowiedni zestaw. Stanowi on, a w szczególności karta kryptograficzna, bezpieczne urządzenie do podpisywania dokumentów elektronicznych, znajdujące się pod wyłączną kontrolą osoby składającej e-podpis. Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać bezpieczny podpis kwalifikowany, już wkrótce na naszym blogu.

Źródło: zus.pl