501-595-758 biuro@gutowska.pl

Media donoszą, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowym projektem ustawy zmniejszającej składki ZUS. Jest to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla przedsiębiorców z Mławy, ale i z całej Polski.

Projekt ustawy nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Rozwoju nosi roboczy tytuł: „mały przychód – mały ZUS„. Głównym założeniem ustawy ma być zmniejszenie obciążeń związanych z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które osiągają w skali miesiąca niewielkie przychody. Obecnie składki na ZUS opłacane są ryczałtowo, ich wysokość nie jest uzależniona od dochodów czy przychodów firmy, a pełne miesięczne składki na ZUS wynoszą około 1200 zł, co dla firm o małych przychodach jest kwotą niebagatelną. Nowe prawo powinno więc ucieszyć te firmy, które utrzymują się poniżej progu rentowności. Wiemy, że takich przedsiębiorców w samej Mławie jest wielu.

Według wstępnych ustaleń „Rzeczpospolitej” kwota składek na ZUS ma wynosić około 20% przychodów dla firm o miesięcznym przychodzie do 5000 zł. Powyżej tej kwoty – stawki ZUS mają pozostać na obecnym poziomie, czyli około 1200 zł miesięcznie. Z niecierpliwością czekamy na szczegóły dotyczące nowych rozwiązań. Projekt gotowej ustawy „małe przychody – mały ZUS” ma być przedstawiony przez rząd RP jeszcze w tym miesiącu. Na szczegóły ustawy z wyjątkową uwagą czekają drobni przedsiębiorcy, nie tylko z naszej Mławy, ale też z całej Polski.

Źródło: http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/302199933-Male-firmy-zaplaca-mniej-na-ZUS.html